Wettelijke kennisgeving

Disclaimer

Disclaimer I am Authentic B.V.
Voor de duidelijkheid, I am Authentic B.V. wijst op het volgende met betrekking tot deze website ('www.mfoodproducts.com'):
De website en alle delen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van I am Authentic BV. Het is niet toegestaan de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van I am Authentic BV. 
Ondanks de constante zorg en aandacht welke I am Authentic B.V. besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat informatie gepubliceerd op de site onvolledig en / of onjuist is.
De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en / of aangepast. I am Authentic B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving aan te brengen.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze daadwerkelijk zijn en zonder enige (impliciete) garantie of garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bepaalde (hyper) links in deze site die leiden tot websites buiten het domein van (www.i-am-authentic.com of www.mfoodproducts.com, die niet eigendom zijn van I am Authentic B.V. Als deze links worden geactiveerd, verlaat u de website.
Authentic B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van www.i-am-authentic.com of www.mfoodproducts.com.
I am Authentic B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of op welke manier dan ook gerelateerd is aan de website.
De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een vervanging voor een raadpleging door een arts of een gekwalificeerde beoefenaar op het gebied van gezondheid e.d. De informatie op deze website is niet bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen of genezen. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts.